Referat af GENERALFORSAMLING 2023

Generalforsamling

Referat af GENERALFORSAMLING i
Bentley & Rolls-Royce Enthusiast’s Club Danish Section.

Generalforsamlingen afholdt torsdag d.18.maj 2023 kl: 17:00

Strandingskroen
Høkervej 2
9492 Blokhus

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 • Valg af ORDSTYRER (Bestyrelsen foreslår Claus Clausen)
  Valgt
 • Valg af REFERENT (Bestyrelsen foreslår Ole Hviid)
  Valgt
 • Formandens beretning (ved Ulrik Weiss)

  Kære Entusiaster

  Højt mod Nord er vi alle samlet til endnu et RREC rally. Tak Til Gert Gustavsen for at dette er blevet muligt. Der ligger utvivlsomt mange timers tanker og hårdt arbejde med at arrangere og trække i de rigtige tråde. Der skal lyde et stort ærbødigt tak!!!

  Først lidt tal:

  Som indledning og kuriosum kan jeg fortælle, at den Danske bestand af vores bilmærker er 274 styk Bentleys og 213 styk Rolls-Royce – altså 487 antal biler ialt. Denne statistik er taget ud af Skat’s systemer så den er helt præcis. Det er dog ikke muligt at kloge sig på aldersfordelingen, da denne ikke indgår i statistikkerne. Kun den sidste dato for indregistrering. Det havde ellers været interessant.

  Alt efter hvordan ens livsanskuelse er, kan man glædes over, at hvis vi antager at hvert medlem i vores klub ejer en bil, så har vi ca. 20% af den Danske Bentley/Rolls-Royce bilflåde som medlemmer. Man kan omvendt også mene at potentialet er stort for at få flere medlemmer.

  Hvad har vi fået tiden til at gå med i bestyrelsen?

  Hjemmeside:

  Da vi gik ind i efteråret blev vi opmærksomme på flere uheldige omstændigheder med klubbens livsnerve; vores hjemmeside – den skulle opgraderes til nye sikkerhedsstandarder da den ellers ikke ville kunne opdateres fremover. Ole, vores trofaste ”webmaster” havde i lang tid prøvet at få vores tidligere ”hjemmesidemand” aktiveret. Altså den gut der i sin tid havde sat hjemmesiden op. Men det var forgæves, da han åbenbart havde andre ting, der var vigtigere for ham, at tage sig til.

  Situationen blev mere og mere tilspidset og til sidst måtte vi handle. Det var så her vi fandt ud af, at vi – (altså klubben) ikke havde det reelle ejerskab over vores hjemmeside. Det havde en tidligere og afdød formand for RREC Danmark personligt. Så vi kunne ikke få lov at røre hjemmesiden før ejerskabet var behørigt overdraget. Heldigvis var den tidligere formands enke meget hjælpsom i det arbejde – det gik der så nogle dage med at udrede. Men alt endte så lykkeligt og nu er domænet korrekt overført til vores fælles klub igen.

  Da arbejdet med at opgradere hjemmesiden endelig kunne komme i gang, måtte vi konstatere at hjemmesiden var så gammel, at den ikke reagerede på sikkerhedsopdateringerne. I stedet for IT manden der var ”blevet væk” havde vi nu entreret med en serviceminded og (økonomisk?) rimelig person som har lavet den hjemmeside som kan ses i dag. Det er ikke en enkel sag at få sådan en hjemmeside op og køre. Og når hjemmesiden først er aktiv skal der fyldes emner i den. Ole Hviid er meget arbejdsom, men han har været udfordret ofte. Al begyndelse er svær!!! Send Ole en venlig tanke når I ser på siden 😊.

  Facebook:

  Mens vi er i IT afdelingen har vores Facebook side nået 65 medlemmer. Rigtig positivt er, at der på det sidste er kommet flere mennesker til udefra, uden at være RREC medlemmer, som er interesserede i vores fine biler. Vi mangler klart noget aktivitet derinde. Del hvad I laver i garagen, hvor I kører med jeres biler, hvis I ser en spændende bil til salg, etc. etc etc.

  Et andet tiltag som klubben kunne nyde godt af, er at få en Instagram profil. Det er det de unge vil ha – som man siger. Fremtidens Bentley- og Rolls-Royce ejere bruger helt sikkert Instagram til at dele billeder, og spændende hændelser fra deres liv. Det er et særdeles effektivt marketingsværktøj for mange af den lidt yngre generation. Mit håb er, at vi finder en frivillig som havde lyst at tage initiativet (den ledige stilling) – bare sig til  😊.

  Medlemsundersøgelse – et kort uddrag:

  Vi har også lavet en tilfredshedsundersøgelse RREC Survey – her er et kort resume af de vigtigste punkter:

  RREC Survey:

  ·       43 deltagere

  ·       13 spørgsmål

  ·       108 Kommentarer

  ·       41% svardeltagelse

  Fakta:

  ·       Langt den overvejende del af medlemmerne er tilfredse med deres medlemskab og 18 personer er meget tilfreds.

  ·       Den største del af besvarelserne kommer fra Sjælland

  ·       15 personer / 35% af medlemmerne synes at kontingentet er i den høje ende

  ·       29 personer synes at antallet af aktiviteter er passende – den resterende del: 14 vil gerne have flere

  ·       Indholdet af aktiviteterne finder 37 medlemmer enten godt eller ofte godt

  ·       Køreture og tekniske indslag er det foretrukne indhold ved klubaktiviteter

  ·       Forårsrally, Løvfaldstur og Mortens aften er topscorere i popularitet af arrangementer

  ·       Årsrally er stort set alle glade for

  ·       Der er ikke de store ideer til nye arrangementer. Der argumenteres for flere arrangementer i Jylland

  ·       15 medlemmer skriver at de gerne vil deltage i planlægning og afviklingen af nye aktiviteter. Der er stort potentiale her for at få søsat flere gode ideer vi måtte have

  ·       Langt den største del af medlemmerne vil gerne have at klubben bliver større og synes, at vi skal handle aktivt for at få nye medlemmer. Der er gode ideer som vi må diskutere og prioritere

  ·       Hjemmesiden bedømmes til at være OK – Det var inden den hjemmeside – og den nye er der jo ved at komme styr på

  ·       Mange roser til bestyrelse og ideer til en endnu bedre klub. Vi må ligeledes diskutere og prioritere her. 

   

  UK – møder med de andre Skandinaviske lande og Schweiz – angående “value for money” fra vores moderklub:

  Både blandt medlemmerne og bestyrelsen her og i resten af Skandinavien og Schweiz – hersker der den samme mening om RREC UK’s evne til at opkræve store kontingenter fra medlemslandende – og i tilgift ikke give noget værdi for disse penge. Landene er enige om at den rigtige vej frem ikke er en udmelding, men kæmpe for at få noget værdi for alle disse penge. Der har været afholdt fire møder henover vinteren. Og der er flere på vej. Ideen er at samle så mange landes bestyrelsesrepræsentanter som muligt – og samlet stille krav til UK. Det arbejder vi videre med – og jeg skal hilse og sige at det er ikke nemt.

  I øvrigt blev der pustet til ilden da UK har krævet en kontingentforhøjelse midt i det hele. Men mere herom senere på generalforsamlingen

  Arrangementer:

  Der har været afholdt flere skønne arrangementer det seneste år. Vi er så heldige at have initiativrige medlemmer der har været aktive så vi kunne nyde:

  ·       Det hele startede med et fantastisk 40 års jubilæum på Kragerup Gods – godt forsinket grundet pandemien. Det var en værdig fejring af de 40 år som klubben har eksisteret i. Det var nærmest en konge værdigt. I smukke omgivelser, gode køreture, dejlig mad – og et fantastisk orkester. Man kunne ikke have ønsket sig mere – Fleggaard havde endda sponseret en fin billedbog til hver deltager. Så arrangementet blev foreviget

  ·       I august deltog klubben igen på en stand ved Copenhagen Historic Grand Prix. Der var 40.000 mennesker til CHGP, mange har nydt synet af vores fine biler. Vi havde 6 biler på standen

  ·       Løvfaldsturen gik igen mod Fyn. Frokost på Great Northern Golf Resort. God stil – skøn mad. Museumsbesøg og derefter besøgte vi et fantastisk Slot Ulriksholm som vi fik en indsigt i hvor meget det kræver at restaurere komplet. Utroligt smukt og interessant. Aftensmad og bytur senere i det centrale Svendborg. Der var tilmeldt en del ekvipager til at besøge MyGarage på hjemvejen. Men  værtshusbesøget i de sene aftentimer havde gjort kål på mange af de tilmeldte. Så vi var kun en udsøgt skare der dukkede op. Tak til Trine og Hans.

  ·        Vi var igen i år, så heldige at Beate og Claus stillede deres fine staldloft til rådighed for en igen skøn Mortensaften. Ikke alene stillede de lokalet til rådighed – men arrangerede også mad og drikke i udsøgt kvalitet. Lad os håbe at de kan lokkes til det igen igen igen 😊

  ·       Med ønsket om en mere ligelig geografisk fordeling af goderne til arrangementerne i hu, blev årets Julefrokost lagt op til medlemmerne at komme med forslag om placering. Vi er så heldige at en af vores yngre medlemmer; Morten Bang har det fantastiske Brasserie Bordeaux – og tilbød os at vi kunne holde Julefrokosten her. Det var fantastisk mad. Deltagerne kom overvejende fra Sjælland.

  Dermed er formandens beretning slut – tak for ordet.

 • Fremlæggelse af regnskabet (ved Søren Fruensgaard)
  I 2017 fik vi mandat til at benytte vores kapital således at vi ikke kommer under kr: 200.000,-.  
  Vi forsøgte sidste år at benytte bladkompagniet – men kun halvdelen af modtagerne fik deres blade. Vi skal på et senere tidspunkt diskutere, om bladet er den rigtige måde at uddele nyheder på.
  Vores nye hjemmeside er blevet temmelig dyrt, men i forhold til hvad andre giver for hjemmesider, er det ret billigt og en engangsudgift.
  Vi har stadig nogle skilte der figurerer i regneskabet – men som er forsvundet. Det viser sig at Frank R. Frandsen har dem liggende efter at de blev fundet på et hotelværelse på Alsik. (Bifald).
  Det blev foreslået at sælge skiltene via hjemmesiden.
  SE REGNSKABET HER
  Regnskabet godkendt
 • Fremlæggelse af bestyrelsens forslag til BUDGET (ved Søren Fruensgaard)
  Budgettet for næste år er lidt mere kritisk på grund af at vores engelske moderklub hæver kontingentet fra £ 82,- til £ 95,-
  Bestyrelsen foreslår en kontingentforøgelse på kr: 100,- til ialt kr: 1.100,-
  Budgettet godkendt.
 • Årsnåle:
  30-årsnål til Jesper Verdich
  20-årsnåle til:
  Solveig Green
  Per Thomsen
  Johan Bendixen
  Gert Gustavsen
  Steen Falsner
 • Valg af medlemmer til BESTYRELSEN: (På ulige år vælges NÆSTFORMAND, KASSERER og BESTYRELSESMEDLEM uden portefølge) Bestyrelsen foreslår genvalg af Næstformand og kasserer.
  Vedtaget med bifald
  Da Hans Bukkehave ønsker at fratræde, foreslår bestyrelsen at suppleant Susanne Blegvad indtræder som ordinært medlem af bestyrelsen.
  Vedtaget med bifald.
 • Valg af SUPPLEANT. (Sker normalt på lige år, men hvis Susanne Blegvad vælges til bestyrelsen skal der vælges en ny suppleant).Supplenaten deltager i bestyrelsesmøder
  Hans Hybschmann Valgt med akklamation
 • Valg af REVISOR. (Bestyrelsen foreslår genvalg af Jesper Verdich) 
  Valgt
 • Indkomne FORSLAG TIL BESTYRELSEN:
  • Der er indkommet et forslag fra bestyrelsen om ændring af vedtægterne således at arrangører af Rally’s og Arrangementer, der kræver forudbetaling fra medlemmerne, skal benytte klubbens “rallykonto” som er reserveret til dette formål. Arrangørerne får fuld adgang til kontoen via netbank.

   Diskussion vedrørende nødvendigheden om en klubkonto og risiko.
   Flere mente, at de private konti giver bedre mulighed for sponsorater, men blev modsagt af den gruppe der mente, at man kunne få de samme fordele, uden at friste hvidvaskreglerne ved at benytte klubbens konto –
   Vi foretog en afstemning ved håndsopretning om hvilken type konto vi bør benytte. (Afstemningen kan ikke benyttes til at foretage en vedtægtsændring, da antallet af stemmer for forslaget ikke ikke nåede 2/3 af de afgivne stemmer. Det blev foreslået at opfatte afstemningen som en anbefaling fra Generalforsamlingen).
   11 stemte for private konti
   17 stemte for at klubbens konto skulle benyttes.

 • REDEGØRELSE (Value for Money) for RREC’s ønske om at vores “moderklub” i England vil forhøje medlemskontingentet til moderklubben fra £ 82,- til £ 95,-. Bestyrelsen ønsker – efter en forklaring fra formanden og sekretæren – tilslutning til at bestyrelsen går videre med forhandlinger sammen med Sveriges, Norges og Schweitz’ bestyrelser.
 • EVENTUELT:
  • Brug den nye hjemmeside (ved Ole Hviid)
   Mange af de tilstedeværende medlemmer havde problemer med at logge sig ind på klubbens medlemsunivers. Endnu flere havde ikke prøvet det endnu. Ole anmodede om at sende en mail til ham, hvis man har problemer med at logge på hjemmesiden.
  • De næste to års Kristi Himmelfarts Rally
   2024 Djursland Søren og Susanne:  Brochure Flyer blev udleveret med beskrivelse af turen rundt på Djursland.
  • 2025 Rasmus Larsen og Lone Vestjylland. Der var oprindelig et oplæg fra Den Svenske sektion af RREC om at afholde fælles Rally i 2025 på Bornholm. Mange mente, at det ville blive alt for bøvlet, at arrangere rally for så mange biler. Derfor foreslog Lone og Rasmus Larsen at de gerne ville stå for et rally i Midt/Vest-Jylland i 2025. Lone og Rasmus fik opgaven.
  • Til slut takkede formanden  ordstyreren og takkede deltagerne for god ro og orden under mødet.