Bestyrelsesmøde d.20.April 2023

Referat af bestyrelsesmøde d. 20.april 2023 hos ALD Automotive, Helgeshøj Alle 14, Tåstrup

Deltagere: Ulrik Weiss, Henrik Kjær, Susanne Blegvad, Søren Fruensgaard og Ole Hviid (Ref.)

Afbud fra Hans Bukkehave.

Om generalforsamlingen:

  • Claus Clausen har velvilligt stillet sig til rådighed som ordstyrer
  • Vedrørende budgettet: Søren foreslår, at vi hæver medlemskontingentet med kr:100 – forslaget blev vedtaget. Begrundelsen er stigningen i medlemskontingentet til vores engelske moderklub.
  • Vi har stadig over kr:200.000,- på kontoen. Det blev diskuteret, om vi ikke skulle foreslå at vi skal sigte mod at vores kapital skal ligge på ca. 2 X årets medlemsbetaling.
  • Da Hans har ønsket at forlade bestyrelsen var der enighed om at Susanne skulle træde ind på posten. Normalt skal en ny suppleant vælges i lige år, men vi vil meget gerne være klar med en suppleant snarest, derfor skal vi vælge suppleant på Generalforsamlingen. Der var forslag til to personer, Ulrik ringer og spør’, om der er en af dem, der er interesseret.
  • Ulrik og Ole fortalte om initiativerne fra den Schweitziske og Svenske og Norske klub. Der har bl.a. været en ide om, at man skal kunne blive medlem uden at betale til den engelske moderklub – og man kunne danne en slags ”Interessegruppe” som kun betaler til den danske klub, men som derfor ikke får Spirit & Speed men kun Bulletinen. Til gengæld skal de kun betale kr:500,- for medlemskab og må kun deltage i rent nationale arrangementer.

Der vil blive afholdt et On-line møde med de øvrige nationers sektioner midt i maj og forhåbentlig et møde midt i september med deltagere fra de Kontinentale sektioner og med Bestyrelsen i Hunt House som observatører. Formålet med mødet er, at søge at få mindre kontingent til England og dermed højere ”Value for Money”.

  • Der var enighed om at arrangører af fremtidige Rallyer eller lignende, hvor medlemmerne skal betale større beløb i forvejen, skal benytte klubbens ”Rallykonto”. Dette for at sikre deltagernes penge i i klubbens regi. Vi foreslår dette som en vedtægtsændring til generalforsamlingen.
  • Da Ulrik og Ole ikke deltager i forårsrallyet men kun i generalforsamlingen blev det Henrik der fik opgaven som taler ved ”Gallamiddagen”
  • Søren gennemgik planen for næste års Rally, der bliver afholdt på Djursland. Det bliver et bestyrelsesrally: Søren, Susanne og Ole deltager i planlægning og tilrettelæggelse.
  • En stor del af forårsrallyet er lagt i hænderne på planlæggerne – dog fik Ole opgaven at skrive til sidste års pris-vindere om at huske at medbringe præmierne i ”graveret” tilstand.

Ref: Ole Hviid-Nielsen