Bestyrelsesmøde i den danske sektion 9. juni 2022 kl. 19:00

Referat af Generalforsamling i RREC.DK

Bestyrelsesmøde i den danske sektion d.9.juni 2022 kl.19:00

Mødet var et ønske om at konstituere bestyrelsen efter generalforsamlingens afstemninger. Afstemningerne betød at Ulrik Weiss blev formand for vores sektion, og han ønskede at lære bestyrelsen at kende.

Der blev indkaldt til møde via ZOOM og delvis fysisk møde.

Deltagere: Ulrik Weiss (Formand), Henrik Kjær (Næstformand), Søren Fruensgaard (Kasserer), Ole Hviid-Nielsen (Sekretær), Susanne Blegvad (Bestyrelsesmedlem)

Afbud: Hans Christian Bukkehave (Event)

Referat:
Formanden bød velkommen. Det vil naturligvis være en stor forandring for bestyrelsen, at formanden blev udskiftet. Han synes at det er dejligt at være en del af klubbens ledelse. Der vil ikke ske en revolution, men han vil gøre sit, for klubbens fremtid og for de klassiske biler som helhed.

Ønsket om at sikre fremtiden for klubben affødte en snak om, hvad vi kan gøre for ikke at medlemstallet ikke viger.

Søren kunne fortælle at vi lige nu ikke har færre medlemmer end i 2017.

Susanne (som nu har pudset den samme bil i over 50 år) mener, at vi skal have flere og billigere arrangementer. Forårsrallyet i år var dyrt, og ikke et arrangement som mange yngre ikke ville ha’ råd til. Alle gav Susanne ret, men det blev undskyldt med at dette var vores 40-års jubilæum, hvilket alle også var enige om. Bestyrelsen har intet med prisen på forårsrallyet at gøre – prisen er op til planlæggerne, men der må gerne tænkes på, at alle skal ha’ råd. Vi bør lave en række billigere sammenkomster i løbet af sæsonen.

Ulrik foreslog en rundspørge om tilfredsheden med klubben og vores arrangementer. Specielt er der træghed i det jyske. Ulrik producerer et oplæg til en Survey.

Søren foreslog, at man da godt kunne arrangere et besøg hos et Folkevogns-museum i VEMB.

Vi talt om, at vi måske kunne få flere arrangører, ved at forøge bestyrelse en smule med jydske medlemmer. Der er intet der forhindrer ”menige” medlemmer at arrangere ture for klubben – og Ole var med på at skabe reklame på hjemmesiden for nye ideer.

Vi forsøger at arrangere et (fysisk) bestyrelsesmøde mandag d. 12.september – måske hos Hans på Fyn (Søren er normalt ledig mandag i ulige uger) – det skal være sent på eftermiddagen, da Ulrik kan ha’ vanskeligt ved at holde hele dage fri.  Ole aftaler med Hans.

Diverse småting:

Vedrørende den verserende utilfredshed omkring ”Value for money” overfor moderklubben i England: Ole kontakter Sverige og Norges klubber for at høre om fremdrift og om muligt at invitere til møde i København i efteråret.

Søren fortalte om et BREXIT-problem: Toldvæsnet stopper de introduktionspakker, som Hunt-House sender til nye medlemmer. Dette til trods for at Lisa i HH skriver på pakkerne, at det ikke skal fortoldes. Søren havde foreslået et ”lager” på Continentet, så man ikke har problemer med toldvæsnet, men den slags er ikke populært i HuntHouse.

Flere af enkerne efter trofaste medlemmer, har ønsket stadig at være tilknyttet klubben på en eller anden måde, der ikke indbefatter fuld betaling af medlemskab. Det blev foreslået, at vi laver en lille ”sideklub” der for et mindre medlemsbeløb kan gøre, at man kan holde kontakten med klubben og måske kan deltage i nogen af arrangementerne.

Der findes pt. mulighed for ”junior-medlemmer”

Søren foreslår, at vi skal benytte DAO som distributør af ”Bulletinen” – hvilket måske vil kunne spare ret mange kroner om året. Ole Undersøger

Mødet sluttede kl. 21:30

ref: Ole