GENERALFORSAMLINGEN d. 26.maj 2022 kl 17:30 på Kragerup Gods

Referat af Generalforsamling i RREC.DK

Generalforsamlingen 2022 afholdes i

KORNMAGASINET på KRAGERUP GODS

d.26.maj 2022 kl. 17:30

 

Dagsorden:

 

Frans byder velkommen til Genralforsamling – vi nåede det sidste gang hos Strøjer

 

1.     Valg af dirigent.

(Bestyrelsen foreslår Claus Clausen) Vedtaget

indkaldelsen lovligt udsendt, da den allerede var ude inden april måned

 

2.     Valg af referent.

(Bestyrelsen foreslår Ole Hviid-Nielsen)

Vedtaget

 

3.     Formandens beretning v. Frans Goldbach

Det er med vemod at Frans takker af.

 
Formandens Beretning:

 

 ”Kom, maj, du søde milde !

Gør skoven atter grøn

og lad ved bæk og kilde

violen blomstre skøn”.

Det er den tid vi lige nu lever i, hvor vores Danmark gøre klart til sommeren.

Det er også den tid, hvor vi har Generalforsamling i den danske sektion i RR – Klubben.

 

Hvad er der så sket i det forløbende år, siden vi sidst holdt generalforsamling i det Sydfynske med en smuk køretur i solskin i Danmarks natur og hos et formidabelt værtspar Karen & Jørgen Strøjer.

 

Det blev en langsom opstart efter at folk var mærket af Pandemien, men…… Lisbeth og Per lagde hus til Grillaften d. 30 juni. En super hyggelig aften, selv om det småregnede lidt. Tak for initiativet Per….

 

D. 4 august var klubben inviteret til Egeskov Slot, hvor der blev afholdt en Event, der hedder

”Open by Nights ”. hvor  bilerne var udstillet. Der var et pænt fremmøde af klubbens medlemmer.

 

D. 7. august var der Classic Race på Bellahøj i København, hvor klubben havde en stand.

 

D. 22 august var der samling og udstilling af medlemmernes fine biler til Classic Car Galla i Sorgenfri Slotspark.

 

D. 10 oktober var klubben på en fantastisk Løvfaldstur gennem Fynske landskaber, garagebesøg, indlagt Champagne stop, inden vi landede på Hotel Christiansminde i Svendborg, til aftensmad og overnatning.

Stort fremmøde og stor tak til Trine og Hans.

 

D 12. november blev kornloftet atter engang rammen om en super vellykket Mortens Aften

 på Risbyholm Gods med  36 deltagere. Også her skal lyde en stor tak for Beate & Claus Clausen for deres velvillighed.

 

I December var næstformand & formanden til møde i Gøteborg, sammen med den Norske og Svenske sektioner om fremtidigt samarbejde vedr. den Nordiske Bulletin.

Det blev et meget positivt møde, hvor også  Ole Hviid var med på skype tv.

 

D. 26. februar var en noget forsinket Julefrokost på Restaurant Vigen ved Roskilde Fjord, med solskin og havblik. Restauranten åbnede ugen før efter corona- nedlukning. Svært at forstå at nøjagtig året før var der is på fjorden og kunne løbe på skøjter til Restauranten. Stort fremmøde….. dejligt.

 

I slutningen af marts, drog en delegation af klubbens medlemmer til Essen Messen, som var noget amputeret I år pga. den korte frist de havde til planlægning ifølge pandemien. Men der kom da lidt med hjem til garagen for nogen.

 

D. 9 april var der besøg hos Haaning Collection i nyindrettede lokaler i Bagsværd.

Mest imponerende var den store glasvæg 11.000 modelbiler. Vi var over 30 deltagere fra klubben, hvor en af deltagerne var kørt helt fra Ålborg for at nyde samværet.

 

Det er med stort vemod jeg ikke stiller op igen til formandsposten efter 6 år, men der skal yngre kræfter til

Men….. jeg har mødt så mange dejlige mennesker og fået rigtig gode bekendtskaber,

og nydt utrolig mange gode timer i rigtig godt selskab. Nogle spørger om jeg melder mig ud,

det gør jeg bestemt ikke.

 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at sige rigtig STOR tak til min bestyrelse, for vores gode samarbejde.

 

Det var formandens beretning.

 

Formand

Frans Goldbach

 

 

 

4.     Gennemgang af regnskab for 2021 v. Søren Fruensgaard (Se regnskab og budget her)

Spørgsmål: Kunne vi benytte os af  svar : det bliver stoppet lige straks

Medlemskabet måtte ikke blive dyrere end en tank benzin – den holder ikke med de aktuelle priser.

Regnskabet godkendt

 

5.     Bestyrelsens forslag til budget for 2022 v. Søren Fruensgaard.

Budgettet blev godkendt.

 

 

6.     Valg til bestyrelsen. Ifølge klubbens vedtægter, skal der på lige år vælges formand, sekretær og revisor.

(Frans Goldbach ønsker ikke genvalg) Ulrik Weiss sillede op. Til dem der ikke kender Ulrik: det var ham der startede facebookgrupen og deltager aktivt i arrangementer.

(sekretær, Ole Hviid-Nielsen, genopstiller)Valgt

(Revisor Jesper Verdich, genopstiller).Valgt

 

7.     Valg af suppleant. Suppleanten vælges på lige år.

(Susanne Blegvad genopstiller)Valgt

 

8.     Indkomne forslag til bestyrelsen. Forslag til bestyrelsen skal indsendes til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen – og vil blive udsendt til samtlige medlemmer inden 7 dage før mødet.

Forslag:

a.     Bestyrelsen foreslår ændring af vedtægternes §4 stk 2.:

Forslaget er: at sætningen: Med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling skal endvidere følge klubbens regnskab.

Rettes til: Klubbens regnskab lægges på klubbens hjemmeside senest 3 uger før den ordinære generalforsamling.  Forslaget er vedtaget

 

9.   Eventuelt: Under eventuelt lægges bl.a. op til ledelse af de 2 – 3  næste års rallyplanlægning, Gert Gregersen har allerede frivilligt meldt sig til at planlægge Rally 2023. Gert Gregersen uddelte information og billeder om 2023-rallyet d. 18.- 19. – 20. maj 2023.

·       Der vælges arrangører til forårsrally 2024. Rally 2024 bør være enten Midtjylland eller Fyn, Der er forslag om at holde rally i MidtJylland – Slkeborg Århus Djursland Jørgen Støjer meldte sig,

·       Hilsen fra Johan Bendixen der desværre var blevet syg.

·       Ulrik fortalte om sig selv – om sit arbejde – holder af klubben og medlemmerne – han vil gøre hvad han kan i bestyrelsen og takker for valget.

·       Uddeling af årsnåle.

·       Ole fortalte om det igangværende arbejde vedrørende ”value for money” der i årevis har været i gang blandt alle sektioner på Kontinentet. Arbejdet fortsætter – den Svenske formand har kontaktet den Schweitsiske sektion, der ville gå videre til en række Europæiske sektioner for at få så mange inrteresserede så man kan overbevise bestyrelsen i Hunt House om, at vi mener at vores honorar til moderklubben bør være lavere end det man betaler i Stor Brittanien.

10.                 

2021:

    10-årsnål: Rasmus Damsgaard, Eddy Krage, Simon Mott, Søren Fruensgaard

    20-års nål: Susanne Blegvad, Ludwig Brechmann, Søren Hede

             2022: 

                   10-årsnål: Henrik Calum, Hans Hybschmann, Poul Erik Olsgaard, Henrik Povelsen, John Svendsen

                   20-årsnål: Henrik Kjær, Hans Bukkehave

 

Formanden takkede for Generalforsamlingen

 

Henrik Kjær takkede den afgående formand for godt formandskab.