Netværksmøde d. 1.oktober 2016

Netværk af Engelske bilklubber

Møde i englænder netværket 1. oktober 2016 i Køge

Vært:

Morgan kluben

Fremmødte:

Henrik                 Morgan

Jørn                       Rover

Ole                         Morris

Kurt                       MG

Torben                MG

Steffen                Austin Healey

Leif                        Austin Healey

Mikael                 Austin Healey

Ole                         Rolls Royce

Bo                           Lotus

Win                       Jaguar

Per                         Triumph TR

 

Referat:

Henrik byder velkommen på Morganklubbens vegne. Bordet rundt præsentation. Mikael tager referat.

Snakken går som sædvanligt livligt og kommer langt omkring J Her er et forsøg på summere op på emnerne og ideerne:

 Dagens emne er ”Hvorfor faldende medlemstal?”

Henrik har rundsendt et spørgeskema op til mødet som oplæg.  Henrik spørger til vores egne børn, er de med? Kører de klassiske (engelske) biler?

Det er få, hvis børn også kører. Mange unge foretrækker fx VW biler og andre youngtimers. Lotus ser nye, yngre medlemmer, mest pga nye Lotus modeller. De fleste andre klubber kun ganske få.

Udbuddet fejler ikke noget, mange biler til salg, men de kan ikke sælges i DK, folk vil ikke give en ordentlig pris, derfor går mange (retur) til udlandet.

Yngre har en anden opfattelse af hvad en klassisk bil er. De fleste synes at de biler, der var sjove i ens 19-20 års alder, også er dem man senere interesserer sig for. Defor ser vi i dag stor interesse for fx 80-biler.

2-sæders biler passer dårligt ind i en ung børnefamilie. 4 sæder er mere praktisk.

RR har forsøgt sig med ungdomssider i deres (engelske) blad, de forsøger sig også med en folder til uddeling, da mange kører RR uden at være medlem af klubben. Ole deler et prøvetryk rundt.

De unge synes at RR er for store og for dyre.

Generelt er økonomi og børn de unges største udfordringer mht klassiske biler.

Morris har generelt ældre biler, før 1940. Der deltager både børn og børnebørn..

Leif fortæller at Vincent-klubben har lavet børne t-shirts med ”My dad rides a Vincent” og ”My grandpa rides a Vincent” . Så kan ungerne få det ind med modermælken J God ide..

Win’s søn efterlyser en værkstedsaften med andre unge, så det ikke kun er ham og de gamle nisser.

Længere snak om unges udvikling, teenage år og tilbagevenden til omverdenen J

Per foreslår fælles vinteropbevaring med arbejdende værksted og adgang for publikum.

Ole: Vi har netop værkstedsdag i dag – vi kalder det teknisk seminar

Henrik: Behovet er der, men svært at finde egnede bygninger.

Steffen: Der er også et forsikringsspørgmål, der skal tages hensyn til.

Leif fortæller om værkested/vimnteropbevaring på et stort sted i Basel, hvor biler opbevares i glasbure, andre repareres etc.

Mikael Meuhlenwerk i Stuttgart samme koncept.

Henrik: Hans Bo forsøger noget lignende i DK.

 

Steffen: har sammen med Poul Heichendorf tilbudt unge at lære det gamle håndværk, men interessen mangler. Hvis bilen går i stykker, bliver den smidt ud..

Leif: I UK har man specielle uddannelser til den gamle teknik, markedet er stort.

MG klubben er ved at undersøge hvad de unge vil deltage i, fx orienteringsløb. Klubben inviterer de andre klubber.

Der er stemning for et fælles arrangement, kun med børn/unge..

Derefter lang snak om forsikringer. Kan man få en og fortælle om vilkår? Ja, men kun for eget selskabk. MHS har forsøgt at lave en sammenligning mellem de forskellige selskaber, men det er meget svært at sammenligne de forskelliges tilbud.

Henrik foreslår at emnet for næste møde bliver forsikringer, også mht arrangementer, da fx trackdays er uforsikrede.

Diskussion om brug af Facebook. Som altid 2 lejre, men erkendelse af at det er mediet, de unge bruger. Flere klubber forsøger sig med mere spontane arrangementer, uden forhåndstilmelding flere måneder i forvejen. Det er en succes, der kommer flere.

Brug af foldere diskuteres: skal vi lave en fælles folder med intro til alle klubberne?

Foldere til private bil-sælgere: ’vil du give denne til køber?’

Flere klubber lægger et klub-blad i biler de ser…

Skal vi have en fælles stand til forskellige events? Bliver det en dag nødvendigt at slå klubberne sammen?

Diskussion af klubbernes tilgang til generalforsamling/årsmøde: nogle klubber bruger en weekend med fx kroophold, andre holder mødet ifm andre arrangementer, fx Forårsmønstring  på Kastellet.. Nogle klubber kunne ikke holde årsmøde uden et weekendarrangement

Konklusioner/tiltag:

Ungdomssider i bladene?

Fælles arrangement med børn/unge

T-shirts til børn med ’reklamer’

Win vil arrangere et ungdomsevent..

 

Næste møde:

Win tilbyder at stå for næste møde.

Emne: forsikringer

Tidspunkt: tidlig forår, satser på6. marts 2017

Tak til Henrik for et godt møde, god forplejning og for at lægge lokaler til!

Mvh

 

Mikael Hougaard, referent