Møde lørdag d. 9.marts 2019

Referat af møde i ’Netværk af engelske bilklubber’

Lørdag den 9. marts 2019 i Sommers Automobil Museum, Nærum

 

 

Deltagere:

Klub                                                          Navn                                   Funktion                                .                                                                                   

Austin Healey Club Denmark                   Michael Hougaard             Formand

Austin Healey Club Denmark                   Steffen Höök                      Bestyrelsesmedlem

 

Jaguar Club of Denmark                           Win Åndahl                         Kontakt til Netværket

Jaguar Club of Denmark                           Bernt Kastberg                   Redaktør

 

Jensen Owners Club Denmark                 Niels-Erik Manniche           Formand

Jensen Owners Club Denmark                 Lars Villemoes                    Bestyrelsesmedlem

Jensen Owners Club Denmark                 John Høeberg                     Bestyrelsesmedlem

 

Lotus Club Danmark                                 Kim Poulsen                        Bestyrelsesmedlem

 

MG Car Club Danish Centre                     Lars Thousig                       Formand

MG Car Club Danish Centre                     Allan Christensen               Redaktør

MG Car Club Danish Centre                     Rikke U. Nisseb                  Næstformand

 

Rolls-Royce Entusiast Club                       Ole Hviid                             Webmaster og Sekretær

 

Rootes Denmark                                      Ena Pedersen                     Formand

Rootes Denmark                                      Kurt Madsen                       Bestyrelsesmedlem

 

Rover Owners Club                                  Jørn Kold                             Formand

Rover Owners Club                                  Poul Badura                        Redaktør

 

TR Club DK                                                Ole Nørretranders

 

 

1 Kommentarer til referat fra sidste møde

Ingen

 

2 Rallyplader – hvor købes de?

Der tænkes både på den selvklæbende folie-type og på typen med stiv bagplast der fastgøres med strips. Der var flere med erfaringer; og disse lovede at rundsende informationer om leverandører og gerne cirkapriser.

 

3 Liste over værksteder som kan skrue på engelske biler

Der tænkes på egentlige ”reparatører” for det tilfælde at bilen går i stå på landevejen. Bernt/Jagu­ar ville gerne være tovholder på en model, hvor man bruger Google Docs. Der er ikke fri adgang og man undgår derved at klubber med medlemsblade skulle miste annonceindtægter (”hvorfor reklamere, når klubben selv har lavet en oversigt med mit firmanavn”). Der var enighed om, at det, at man stod på listen ikke i sig selv var en blåstempling af værkstedet; caveat emptor gælder fortsat. Lars/MG viste en liste som MG klubben var begyndt på; ville sende den til Bernt så den kunne danne startgrundlag. Så kunne andre supplere op, når Bernt har meldt ud, hvordan man tilgår.

 

4 Erfaringer med at skaffe materialer til klubblad

Allan/MG fortalte om hvordan han fylder stof på 10 årlige blade à 40 sider, svarende til 80 – 100.000 tegn. Op mod halvdelen af siderne var faste sider/klummer som næsten udfyldte sig selv. Hertil kommer så annoncer og de tekniske artikler ”Matthies’ garage”. Havde også et samarbejde med FDM’s ”Motor-classic”, hvorfra han kunne tage materiale, når dette blad var blevet uaktuelt, fordi næste nummer nu var udkommet. Men alligevel kan man nemt bruge mere end 100 timer pr. gang.

 

Fik enkelte hints fra medlemmerne. Andre klubber var begyndt at spørge ved indmeldelser, ”hvorfor har du netop den bil?”, ”hvordan har du fundet den?”, men måtte erkende at svarene dog ofte var forbløffende ens.

 

Der var ønske om at udveksle alle klubblade elektronisk. Send til formand og redaktør som herefter distribuerer videre i respektive klubber. For at sikre at man altid havde seneste, aktuelle mail-adresser på disse to personer, vil vi ved de kommende netværksmøder vise slides med angivelse af formand og redaktør.

 

5 Status vedr. Copenhagen Historic Grand Prix

Det er ikke lykkedes at samle biler nok til fylde en stand til 2018-arrangementet.

 

6 Opfølgning på GDPR

Ingen bemærkninger.

 

7 Invitationer

Mens der næppe kan være problemer at få kendskab til arrangementer for eget mærke, kunne det være sværere at få et overblik over arrangementer som man i øvrigt naturligt kunne deltage i. Et eksempel herpå er Englændertræf i Løgumkloster den 7´-8´ juni som Ena/Rootes har gjort reklame for. Både i ’Veteranposten’ og i ’Motor-classic’ er der dog ganske omfattende træf-kalendere. Nogle foretrak at få det tilsendt, så man fik det direkte serveret og selv kunne vælge; andre foretrak at benytte Facebooks gruppe så man selv skulle holde øje med muligheder, og til gengæld slap for at blive spammet ihjel. Nogen bedst løsning fandt man ikke, men udsendelse af e-mail til netværket med invitationer tilskyndes.

 

Gæstetaler Johnny B. Rasmussen fra Motorhistorisk Samråd

Johnnys indlæg fokuserede på følgende 3 emner: 

1) Definition af veteranbil. MhS arbejder for at den rullende grænse bliver justeret fra 35 år til 30 år, så den følger FIVA´s definition. MhS har udarbejdet et bud på en dansk definition.

 

2) Registreringsafgift. MhS har været til forhandling med Trafikministeriet om ændring af beregningsreglerne. Vigtigt er ønsket om transparens, så man før import af en bil selv kan regne sig frem til hvor stor afgiften vil blive. MhS havde et første bud på en ny ”beregningsformel ” med en afgiftsprocentsats der faldt fra 50 % for biler ældre end 35 år ned til 0 % for biler fra før 1948. På trods af at afgiftssatsen for de yngste veteranbiler er foreslået sat til 50 % (mod de nuværende 40 %), vil en sådan model desværre give et provenutab på 5 mill/år i forhold til de ca. 21 mill/år provenuet var i 2015, 2016 og 2017. Det er ikke sandsynligt, at politikerne vil acceptere dette. Så MhS må formentlig tilbage til regnebrættet og finde en ny, provenuneutral model, som muligvis kan betyde, at procentsatsen hæves yderligere. Resultatet af det kommende Folketingsvalg kan betyde, at processen med revidering af registreringsafgifterne forsinkes eller helt stoppes.

 

3) Forskellige nye trusler, især miljømæssigt betinget, lurer i horisonten, hvilket kan gøre livet vanskeligt for veteranbil-folket. Vi har allerede set effekten af udfasningen af asbest og brugen af krom-6, og man aner at glødepærerne er på vej ud af historien. Generelt er forholdene dog gode i Danmark.

 

Johnny B. Rasmussen lovede at tilsende sit slide show, som udbygger ovenstående.

 

Næste møde

Fastsat tentativt til lørdag den 9. november 2018 kl. 10 – 13 i Nærum hos DVK. Jaguar-klubben vil stå for dette arrangement (indkaldelse, udsendelse af dagsorden, morgenmad, ordstyrer- og referent-funktion). Lars/MG sikrer, at der er adgang.

 

Ønsker til næste mødes dagsorden: Udveksling af oplysninger om, hvor klubberne havde holdt sommertur og deres erfaringer – gode som dårlige – med de benyttede hoteller/feriesteder.

 

Referent: Lars Villemoes, 2018-03-12