Generalforsamling 2024

Generalforsamlingen blev afholdt på 
KYSTHOTELLET i GRENÅ 
Torsdag d. 10.maj 2024 kl. 17:00

 

1.- Formanden bød velkommen og foreslog Claus Clausen som ordstyrer. Claus blev valgt med akklamation. 
Claus Clausen bød velkommen og konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med rigelig varsel – selv havde han modtaget indkaldelsen for en måned siden.

2. –Ordstyreren tog fat på dagsordnen og foreslog på bestyrelsens vejne Ole Hviid-Nielsen som referent. Ole blev valgt.

3. Ordstyreren gav ordet til Ulrik Weiss for formandens beretning:

Kære Entusiaster

Vi er alle samlet til endnu et RREC rally. Tak til Susanne Blegvad og Søren Fruensgaard for at dette er blevet muligt. Der ligger utvivlsomt mange timers tanker og hårdt arbejde i at arrangere og trække i de rigtige tråde. Vi glæder os meget til at deltage. Et kæmpe stort tak, fra os alle sammen, for at I har brugt jeres fritid, så alle vi andre kan få nogle dejlige oplevelser!!!

 

Allerførst:

Som de fleste sikkert har læst, stiller jeg ikke op som formand igen. Årsagen er, at mit arbejde ændrede sig radikalt, kort tid efter sidste generalforsamling. Jeg har i dag ikke tid til at varetage ”jobbet”. Det har været interessant, at lære mange søde mennesker nærmere at kende på den baggrund. At få et nærmere kendskab til RREC’s indviklede stuktur mv. Det har jeg været heldig at få med mig, – så må vi se om det kan bruges til noget hen ad vejen 😊. Min kærlighed til bilerne har ikke ændret sig. Her i selskabet er så mange dejlige mennesker – så jeg bliver naturligvis i klubben.

 Først lidt tal:

Som indledning og kuriosum kan jeg fortælle, at den Danske bestand af vores bilmærker er 261 stk Bentleys og 210 styk Rolls-Royce – altså 471 biler ialt. Det er en lille nedgang fra sidste års 487 biler. Mon de 16 færre bilejere er sprunget på Tesla bølgen? 😊 Denne statistik er taget ud af Skat’s systemer, så den er helt præcis for indregistrerede biler. Der gemmer sig sikkert nogle stykker i garagerne der venter på Danske nummerplader. Det er dog ikke muligt at kloge sig på aldersfordelingen da denne ikke indgår i statistikkerne. Kun den sidste dato for indregistrering. Det havde ellers været interessant.

Der er rigtigt mange nye modeller i disse tal. Måske fordi leasing gør det muligt. Fx noterede jeg mig et par og fyrre styks Bentayga modeller. Potentialet er stort for at få flere medlemmer hvis man kunne gøre de nye nybilsejere interesserede i klubben.    

Hvad har vi fået tiden til at gå med i bestyrelsen?

Hjemmeside:

Ole Hviid gør, også her, en kæmpe indsats for at gøre hjemmesiden interessant og spændende for os. Han finder mange sjove små artikler og broadcaster til glæde for os alle. Send Ole en venlig tanke når I ser på siden – for han kan godt bande lidt over den nye sides lidt indviklede menuer. Ole har også udtrykt at han godt kunne bruge lidt hjælp, hvis en IT kyndig person kunne tænke sig at hjælpe – og med tiden tage ansvaret over. Så siden kan blive videreført 😊.

Facebook:

Mens vi er i IT afdelingen….. Vores Facebookside har nået 96 medlemmer. Det er en stigning på 32 medlemmer. Rigtigt positivt er, at der på det sidste er kommet flere mennesker til udefra, uden at være RREC medlemmer, men som er interesserede i vores fine biler. Vi mangler klart noget aktivitet derinde. Del hvad I laver i garagen, når I kører med jeres biler, hvis I ser en spændende bil til salg, etc. etc etc.

Et andet tiltag som klubben kunne nyde godt af, var at få en Instagram profil. Det er det de unge vil ha – som man siger. Instagram er en delingsside med bar billeder – ingen tekst af betydning. Fremtidens Bentley- og Rolls-Royce ejere rundt omkring i verden bruger Instagram til at dele billeder, og spændende hændelser fra deres liv. Det er et særdeles effektivt marketingsværktøj for mange af den lidt yngre generation. Mit håb er at vi finder en frivillig som havde lyst at tage den ledige stilling – bare sig til  😊.

 

UK – møder med Norge, Sverige, Danmark, Polen, Schweitz og Tyskland – angående value for money fra vores moderklub:

Både blandt medlemmerne og bestyrelsen her og i de nævnte deltagende lande, hersker der den samme mening om RREC UK’s evne til at opkræve store kontingenter fra medlemslandene – og i tilgift – ikke give noget værdi for disse penge. Landene er enige om at den rigtige vej frem ikke er en udmelding, men at kæmpe for at få noget værdi for alle disse penge. Faktisk er denne ordlyd næsten identisk med sidste års beretning.

Ole Hviid og jeg mødtes med Julian Foster – Chairman fra RREC i UK og Webmaster Lydia Chapman –  d. 22ende maj. Vi drøftede mange emner.

Blandt andet blev vi orienteret om at SHRMPF (Sir Henry Royce Memorial Foundation) forventes at overdrage Hunt House til RREC igen. Hunt House blev oprindeligt foræret fra RREC. Hunt House og dets omkransende jorde er rigtigt mange penge værd og forventes derfor solgt da det stille og roligt forfalder. Der mangler midler til restaurering og derfor er planen at sælge og bygge et nyt klubhus der kan indeholde diverse arkiver. Men også et museum mv.

En ting er sikkert, man vil gerne have mange flere indtægter til at finansiere det nye med. Nyt er derfor at Indien også bliver et RREC land. De har en lang tradition for Bentley og Rolls – Royce

Konklusionen er, at selvom vi var mange repræsentanter fra landene der ønsker mere value for money – så blev det klart at ”vi kan hoppe i havet”. De har brug for vores bidrag til at køre forretningen.

Min personlige vurdering om det der foregår er, at det er spændende og vigtigt at vi er medlem af en rigtig international klub med lange traditioner. Alternativet skal vi melde os ud og starte en selvstændig lokal klub, uden mulighed for at trække på viden og traditioner. Det kan blive et meget alvorligt kort at spille. Efter min mening er det ikke den rigtige vej at gå. Men det er ene og alene medlemmerne der bestemmer dette.

Arrangementer:

Der har været afholdt flere skønne arrangementer det seneste år. Vi er så heldige at have initiativrige medlemmer der har været aktive så vi kunne nyde:

 • Det hele startede med et fantastisk arrangeret Rally i Blokhus. Deltagerne nød godt af Gert Gustavsens lokale kendskab og fik mange gode oplevelser. Bla en klit der åbnede sig så James Bond kunne parkere sine biler 😊
 • I august var Per Thomsen inde og vise flaget ved Copenhagen Historic Grand Prix. Der var 40.000 mennesker til dette arrangement – så de fleste har forhåbentligt nydt synet af Per drøne rundt på banen.
 • Løvfaldsturen gik denne gang fra Silkeborg med besøg hos Gubså Garage – over Ejer Bavnehøj til Pejsegården i Brædstrup. Mange tak til Lone og Søren.
 • Vi var igen i år, så heldige at Beate og Claus stillede deres fine staldloft til rådighed for en, igen, skøn Mortensaften. Ikke alene stillede de lokalet til rådighed – men arrangerede også mad og drikke i udsøgt kvalitet som sædvanlig. Lad os håbe at de kan lokkes til det igen igen igen 😊
 • Julefrokosten var på det nye og imponerende Classic Car House i Brede, hvor der var rundvisning og mulighed for at se alle herlighederne.
 • Hen over sommeren i år har flere medlemmer givet tilsagn om, at de vil lave ”sparke dæk”-møder hist og pist. Hermed en opfordring til at komme med ideer. Om det er champagnesmagning eller garagebesøg. Vi tager imod med kyshånd 😊

Det nye blad:

I har formentlig alle set det helt nye blad Rolls-Royce & Bentley Magasin. Det afløser det tidligere Bulletin. Det er stadig en Nordisk platform og i sin første udgave meget Svensk. Det mangler nemlig Danske artikler ”made in Denmark”. Hvis vi vil have indflydelse på indholdet er det med andre ord bare om at få kridtet skoene og komme til tasterne.

Det ser efter min mening rigtigt fint ud – og indeholder virker også super godt. Jeg har dog ikke nærlæst i skrivende stund.

Bladet er så ny en opfindelse at omkostningerne ikke er 100% afklarede endnu. Vi forventer og håber på at de kan holdes på et rimeligt niveau.

Dermed er formandens beretning slut – tak for ordet og tak for et par gode og hyggelige år på formands posten.

Ordstyreren bad forsamlingen modtage formandens beretning. 

Beretningen blev modtaget med acclamation

4.-  Ordstyreren gav ordet til Sekretæren – Ole Hviid-Nielsen – der havde lovet at gennemgå regnskabet. (Se regnskabet her)

Der var et enkelt spørgsmål til faldet i omkostninger på IT. Ole Forklarede, at vi sidste år skiftede til et helt nyt system (WordPress) og at den konvertering havde gjort at omkostningerne sidste år var store.

En anden kommentar var, at bestyrelsesomkostningerne var bekymrende små (=kr :0,-) hvilket Ole lovede at medvirke til at gøre noget ved fremover.

Ordstyreren bad forsamlingen om at godkende regnskabet: Godkendt

Knud Blæsbjerg havde revideret regnskabet og bad om ordet. Knud havde som bemærkning at regnskabet var omhyggeligt og præcist og derfor let at revidere.

5.- Ordstyreren bad Ole Hviid-Nielsen om at gennemgå bestyrelsens forslag til budget for 2024. Se forslaget her

Der er to lidt ubekendte omkostninger der vil gøre, at vi lader kontingenterne stige lidt i de kommende år:

 • Usikkerhed om hvordan medlemmerne vil ønske deres medlemskab i fremtiden – hvor man kan vælge mellem e-medlemskab og “papir-medlemskab”
 • Usikkerhed omkring omkostningerne på det nye magasin Rolls-Royce & Bentley Magasinet samt annoncerne og forsendelsen af magasinet.

Vi foreslår derfor at kontingentet i fremtiden vil være:

 • Kr: 1.100,- pr.år for fuldt medlemskab med tilsendelse af 10 “Spirit & Speed”- magasiner pr. år.
 • kr: 950,- for e-medlemskab

Bestyrelsens forslag til budget blev vedtaget.

 

6. – Valg til Bestyrelsen

 • Formand: Ulrik Weiss ønskede ikke genvalg, og bestyrelsen foreslog Erik Wendelboe-Nielsen som formand – Erik modtog valget og fik stor acclamation
 • Ole Hviid-Nielsen genopstillede som sekretær og blev genvalgt
 • Susanne Blegvad ønskede ikke at genopstille som bestyrelslrepræsentant. Bestyrelsen foreslog Rasmus Larsen, der derefter blev valgt med akklamation.

7. –Valg af suppleant Hans Hybschmann blev genvalgt

Henrik Kjær, Rasmus Larsen,Erik Wendelboe Nielsen ,Ole Hviid-Nielsen, Hans Hybschmann8.- Valg af Revisor:  Bestyrelsen havde foreslået at Knud Blæsbjerg skulle være klubens kommende revisor. Generalforsamlingen valgte Knud som revisor.

9. – Indkomne forslag: Der er ikke indkommet forslag til bestyrelsen

10:- Eventuelt: Rasmus Larsen fortalte om “Løvfaldsturen”- den 5. og 6. oktober der meget snart kommer på vores hjemmeside. Turen går fra Thaulow op gennem Vejleå-dalen til Hotel Munkebjerg, hvor der om aftenen vil være mulighed for rundvisning og spilleforklaring på Casino Munkebjerg – og alle får en “jeton” på kr: 150,- til rådighed – mere om turen snarest på RREC.DK.

Også næste års Forårsløb bliver arrangeret af Rasmus Larsen og Lone Markdal.  Det vil nærme sig Esbjerg-egnen og blandt andet  besøge havnen og de hvide statuer ved stranden.

Dirigenten bad om forslag til forårsrallyet 2026. Der var forslag om Bornholm – evt. sammen med den Svenske sektion. Et andet forslag (fra Poul Ive) gik på, at besøge “Sydhavsøerne” – bestyrelsen ta’r stilling til opgaven op snarest.

Per Thomsen gjorde opmærksom på svenskernes Veteranstævne på Sofiero nær Hälsingborg. Sofiero Classic foregår over to dage d.29.-30. juni. Det er et meget stort stævne i skønne omgivelser.(se mere HER om tilmelding m.m.) 

Ole Hviid-Nielsen orienterede om at samarbejdet i “De engelske bilklubber” lægger op til “DE UNGES KØREDAG” – et initiativ der er kommet op fordi aldersgennemsnittet i bilklubberne stiger og medlemstallene falder. Mere om dette på et senere tidspunkt.

Dennis Harding undrede sig over, at hans “Spirit & Speed” stadig leveres til hans gamle adresse – køberen af hans hus er efterhåndentræt af den forkerte post.

Uddeling af årsnåle blev udskudt til morgendagens Gallamiddag

Formanden takkede Claus Clausen for ledelse af Generalforsamlingen.

SLUT