Beskrivelse af det årlige møde i Hunt House 2017

Hunt House

Annual General Meeting i Hunt House

Den første weekend i april blev den årlige generalforsamling i Rolls-Royce Enthu­siasts Club afholdt i klubbens lokaler på gården Hunt House i Paulersbury nord for London.

Hunt House
Hunt House

For Frans Goldbach, Henrik Kjær og mig selv, der alle deltog for første gang, var det virkeligt en stor oplevelse, at besøge klubbens hovedkvarter og at møde alle de interessante og aktive klubkam­me­ra­ter, som vi ellers kun havde læst om i Bulletinen. Vi fløj til Luton, den lufthavn der ligger tæt­test på Paulersbury og kørte derudaf i en lejet bil. Vi havde bestilt den mindste der kunne betegnes en 4-perso­ners – men fik udleveret en splinter­ny VW Passat Stationcar.

Desværre måtte vores danske medlem af direktionen, Allan Rosetzsky melde fra på grund af sygdom; men vi kunne alligevel sørge for, at de ikke-Britiske sektioner kunne blive hørt sammen med svenskere, nordmænd, tyskere, schweitsere, franskmænd, italienere og det spanske medlem. Klubben er meget britisk, men på grund af den tunge repræsentation fra Europa, var debatten ikke kun rettet mod de britiske sektioner.

Generalforsamling:

Generalforsamlingen foregik som generalforsamlinger gør mest. Men her er der tale om en klub med ca.9.000 medlemmer fordelt over hele Verden, og det gør den jo alligevel til noget særligt.

Vores Formand Johan van Den Berg sørgede for varm velkomst til alle og fortalte om den nye sektion, der er opstået i Polen. Derefter blev der holdt 1 minuts stilhed for de medlemmer der er afgået ved døden i 2016 og som i mange tilfælde har været meget aktive i klubarbejdet.

Derefter uddeltes der en række trofæer til medlemmer, der har gjort et specielt prisværdigt arbejde for klubben. Der blev uddelt trofæer for bl.a.:

  • speciel arbejds-ydelse for klubben.
  • den sektion der har gjort mest for klubben
  • beskrivelse af teknik omkring biler med små hestekræfter
  • bedste Ikke tekniske rapport
  • bedste tekniske skrift om enthusiasme og kørsel
  • bedst organiserede rally, som i øvrigt gik til den svenske og den irske sektion.

IMG_0246Det var lidt sjovt at se på en trofæuddeling, der foregik ved at man fik lov til at holde trofæet imens modtageren blev fotograferet og at man derefter måtte aflevere og modtage en lille plakette som man kunne tage med hjem – men det er jo en god måde at undgå at de rigtige trofæer forsvinder ude i sektionerne som det jo er sket for os. Billederne af modtagerne kommer sandsynligvis i den internationale Bulletin.

Efter uddelingen var der mulighed for spørgsmål fra salen, og det viste sig, at der var en enkelt britisk sektion, der desværre ikke havde modtaget invitation til Generalforsamlingen, men da alt havde været offentliggjort i Bulletinen, var der almindelig enighed om, at det ikke skulle have indflydelse på denne.

Der blev klaget over fejl og mangler i registrering af medlemmer – det skyldtes, at der i en periode har været rod i registreringen – der blev opfordret til at gøre opmærksom på eventuelle fejl i registreringen. Rodet skyldtes bl.a. at der har været et tyveri fra arkiverne i Hunt House. Alle blev anmodet om at bede deres medlemmer om at være opmærksomme på eventuelle fejl i registreringen.

Surrey-sektionen af klubben forsøgte at argumentere for at der skulle igangsættes en forbedring af hjemmesiden. Johan van den Bergh imødegik dette med den begrundelse, at arbejde med en ny og bedre hjemmeside allerede er i gang.

Vi fik en lang diskussion vedrørende Bulletinen – om hvem og hvad der kan annonceres for i Advertiser-delen af Bulletinen (Advertiser er altid er på 24 sider).

Specielt var der diskussion om ”lifestyle” reklamer i Advertiser og i Bulletinen (84 sider). Problemet er at ”lifestyle” giver gode annoncepenge og derfor har redaktionen sat pris på at ha’ dem. Men der var stemning for at i selve Bulletinen skal der kun være biler – også fra Bonhams og lignende.

Det blev meddelt, hvordan afstemningen til bestyrelsen var gået og vi sad glædede os over, at Allan Rosetzsky var blevet valgt igen – endda med 354 personlige stemmer.

Hermed sluttede Generalforsamlingen, og Formand, Johan van den Bergh takkede og man gik over til annoncerede emner.

Som en rigtig god idé havde ledelsen i forvejen fundet en række gode diskussionsemner, der kunne skabe liv blandt deltagerne. Emnerne blev benyttet som mellemspil, hvis et af de annoncerede foredrag blev for kort.

Diskussionsoplæg

Et af klubbens største problemer er, at klubben måske er ved at blive ”for grå i tindingerne” og mangler tilstrømning af unge mennesker. Derfor drejede flere af emnerne sig om:

Seminar
Seminar

Hvad man kan gøre for at få de unge til at interessere sig for klubben?.

Klubbens lokale folk fortalte, at lokale firmaer med mekanikerlærlinge var glade for kontakt – de unge mennesker lærer ellers ikke om de gamle bilers teknik. Henry Royce Foundation har bl.a. uddelt en award til en ung mekaniker fra P&A Wood. Måske er det en idé at invitere unge mennesker fra teknisk skole i Danmark med på vores teknikseminarer?

South-Western Section havde som forsøg kørt 3 gamle Rollser til en teknisk skole i Bath, hvor en række elever fik mulighed for at se på den gamle teknik, det havde været en stor succes. Der blev stemt, om der skulle skabes mulighed for at give en økonomisk støtte til projekter af den art. Der var almindelig interesse for ideen.

Lige nu har klubben lige under 9.000 medlemmer på Verdens-plan og klubbens mål er at stige til 10.000 medlemmer.

For at fange flere medlemmer har klubben har produceret bl.a. ”flyers” og plakater samt en menuholder med reklame for klubben og dens planer. Menu-holderen kan f.eks. placeres hos forhandlere. Ydermere har klubben produceret en lille sticker, der kan placeres i bilvinduer og hos forhandlere og værksteder. Desværre er teksten på de forskellige kommercielle tiltag kun forsynet med klubbens britiske telefonnummer og ikke med en mere international tekst, så desværre kan den ikke benyttes ude i de oversøiske sektioner. Havde man haft mailadressen eller en beskrivelse af mere international art kunne de nok ha’ været benyttet hos os også – men ideerne er gode og vi må forsøge med nogen lignende tiltag.

 

Tilbage til foredragene:

Næste annoncerede foredrag handlede om det meget kedelige tyveri på Hunt House, hvor en del af det (ellers) sikrede arkiv var stjålet. Desværre havde man ikke fuldkommen styr på, hvad der var stjålet, men det er langsommeligt blevet gravet frem af et medlem: Chris Ball, sammen med en medarbejder fra Hunt House. Politiet var fra starten ikke synderlig interesserede i at grave i nogen ”ikke værdisatte” gamle oplysninger. Men ildhu fra Chris fik dem til at gå ind i sagen – og da man efterhånden fandt ud af en del om det manglende materiale og samtidig fandt ud af hvem der overhovedet havde mulighed for at komme til arkiverne, kom der gang i sagerne. Med politiets hjælp kom man frem til et medlem, der var ved at oprette et museum, og som gerne ville kunne præsentere de originale papirer på biler, der var ejet af kendte eller kongelige. Således har det nu ført til at 2/3 af det forsvundne materiale er genfundet og lagt i arkivet – og det lader til at endnu mere er på vej.

Diskussionsoplæg:

Skal klubben blive ved med at holde fast i sit ”brand” der vel nok er et af Verdens bedste?

IMG_0226Det er blevet aktuelt at diskutere dette efter at Bentley har forlovet sig med VW og Rolls-Royce har forlovet sig med en af konkur­ren­terne – nemlig BMW.

Oplægget fra Hunt-House gik ud på, at man kun skulle benytte forkortelsen RREC som navn, men diskussionen mundede ud i, at lægge spørgsmålet tilbage til bestyrelsen. Problemet er, hovedsageligt det, som vi har oplevet ved vores besøg hos Bentley Copenhagen, der var lidt uforstående overfor at Rolls-Royce Enthusiast klubben var interesserede i Bentley – fordi det jo var konkurrentens klub. De vidste simpelt hen ikke, at vi dækker begge mærker. Det er faktisk Bentley der pt. leverer flest nye medlemmer til vores klub – men der findes en anden verdensomspændende klub for Bentley der hedder Bentley Drivers Club – så der er da et problem der skal løses. (Kunne man eventuelt forsøge at lægge de to klubber sammen?)

RREC IT-projekt

Steve Hubbard præsenterede oplæg til klubbens nye hjemmeside, der skal gøre det lettere for medlemmerne at finde ønskede oplysninger på en hurtigere og lettere måde – og som samtidig skal gøre arbejdet på Hunt House meget lettere ved at alle oplysninger kan søges i eet system. Et flot og gennemgribende system, der samtidig skal være sikrere og nemmere at backe op. Der var store dele af præsentationen der åbenbart var gentagelser fra sidste års møde – men det gjorde absolut ingenting, da vi jo ikke havde hørt om det før. Steve Hubbard havde stået for et gennemgribende forberedelsesarbejde, med afdækning af alle interesseområder, så jeg er sikker på, at klubben får det bedste man kan forlange.

Diskussionsemne:

Skal klubben investere i et ”ladefund” som man kan istandsætte på de tekniske seminarer?

I den internationale sammenhæng var der ikke tilslutning til forslaget. Der var samtidig den mening at de enkelt dele af en restaurering af et ”ladefund” ville tage så lang tid at man ville miste kontinuiteten i genopbygningen af bilen. Der var ikke stemning for ”ladefundet”.

Næste oplæg til diskussion var:

Er det en korrekt beslutning, at gøre de tre britiske jubilæums-rallys helt gratis?.

Nu kom der gang i diskussionerne – specielt fordi begrundelsen for at der skulle være tre rallys var, at det var for langt at køre for Nordenglænderne, hvis de skulle deltage helt nede i Sydengland. Svenskerne sagde ”hvad med os ?”. Og både nordmænd danskere og øvrige oversøiske medlemmer var enige. Senere på mødet blev det bestemt at alle nationernes sektioner kan afholde en 60-års jubilæumsløb med stort tilskud fra Hunt House. Sektionerne skal blot skrive til Ailsa Plain, der vil sørge for, at sektionen får et tilskud. I øvrigt fik vi, der ønsker det 60-års jubilæums-logoet til brug i alt materiale resten af dette jubilæumsår.

Jubilæumsmærke
Jubilæumsmærke

I er velkomne til at stjæle en kopi – og bruge det til så meget som muligt, så alle kan være med til at fejre klubben. (Fra nu også i dette skrift)

 

Næste emne:

Bør klubben præsentere lister over autospecialister i indenfor sektionens område på hjemmesiden?
Der var mange deltagere, der var bange for om man kunne komme til at tro, at klubben anbefaler de pågældende firmaer og måske gi sektionerne en eller anden form for ansvar for dårligt udført arbejde. Vi har allerede annoncer i Bulletinen, og de har vel næppe givet problemer omkring ansvar. Om det foregår i Bulletinen eller på hjemmesiden er vel egentlig det samme.

Vigtigt punkt på programmet:

Alle begav sig tilbage til hotellet i Northhampton, hvor man mødtes i det pæne tøj omkring baren til en præ-dinner drink. –

Klædt på til gallamiddag
Klædt på til gallamiddag

Den danske formand i sit klub-dress – specialsyet jakkesæt med Rolls Royce og Bentley mærker strøet over hele jakken.

Her et billede af formanden og næstformanden klar til den store gallamiddag.

Vi var så heldige at støde ind i Andrew Ball fra Rolls-Royce Motorcars. Ret sjovt, for vi har forsøgt at fange ham, for at lave en af­tale om et foredrag senere på året. Vi sigter mod et foredrag om RR i slutningen af oktober eller starten af november, og denne gang på Fyn, for at sikre at det ikke kun er Københavnere der får glæde af foredraget – følg med på hjemmesiden for at få datoen så snart den ligger fast.

Man havde sørget for, at sektionerne blev blandet ved de runde middagsborde. Sjovt og hyggeligt at snakke med formanden for sektionen i Nordengland og med formanden og næstformanden fra sektionen i Southwest og en hel masse andre spændende med­lem­mer.

God mad og en let og god vin – der vel ellers næppe er Englændernes stærke side – var en god ramme om en hyggelig middag med behørig honnør for Dronningen, formændene, os selv og naturligvis for Henry Royce Foundation.

Søndagens program

Andrew Ball
Andrew Ball

Søndagen indledtes med et foredrag af Andrew Ball fra Rolls Royce, der fortalte om de nye modeller og viste flere spændende filmklip – det kan kun få os til at glæde os til efterårets foredrag.

Konferencen sluttede med et indblik i fremtiden for de store arkiver der ligger i Hunt House – alt – lige fra papirarkiverne til samlingerne af bildele og motorer. Digitaliseringen af papirarkiverne er meget langt – og der blev spurgt til sammenhængen mellem den kommende hjemmeside og de store arkiver. Desværre kunne arkivar Amii Errington ikke give lovning på nærliggende løsninger – og det kan have lange udsigter før arkivet bliver lagt sammen med den nye hjemmeside – men søgning i arkiverne vil sandsynligvis blive billigere for medlemmer end for udenforstående interesserede.

Konferencen sluttede allerede kl. 13:30 – hvilket var rigtig godt for os, for det betød at vi kunne aflevere lejebilen i Luton Airport inden kl.16:00, så der ikke kom tillæg på billejen på grund af for sen aflevering.

Alt i alt en givende og interessant weekend, der gav en række gode nye kontakter og ideer. Jeg håber på, at den danske sektions medlemmer vil kunne mærke resultatet af weekenden.