Møde om forsikringer i paraply-samarbejdet med klubberne for britiske biler


DSC_6606Lørdag d. 4.marts holdt samarbejdet mellem klubberne for britiske biler møde hos “Gør det Selv”-værkstedet Bådehavnsvej 6 i Københavns Sydhavn.

Der var tilstedeværende fra en række af Britiske bilers klubber i Danmark

Emnet denne gang var forsikringer – specielt i forbindelse med arrangerede løb. Jaguarklubben havde arrangeret og de havde inviteret Jan Sandberg, der er Assurandør hos Alm.Brand.

Enkelte deltagere havde i forvejen sendt spørgsmål til assurandøren så han havde noget at gå ud fra.
Et spørgsmål var: “Hvis man har et arrangement hvor nogen kommer til skade – kan man så blive gjort ansvarlig?”
Svaret er ikke lige til, da der er mange parametre at tage hensyn til – men der har været sager hvor løbsarrangører er blevet gjort ansvarlige – f.eks. hvor en opstillet målport væltede ned over publikum.

Man kan tegne en Arrangør-ansvarsforsikring. Forsikringen koster i området af kr.:4.000,- og kan til gengæld betyde store fordele.
Det blev indskærpet at det økonomiske ansvar altid ligger hos bestyrelsen af den afholdende klub.
I vores tilfælde er der tegnet Bestyrelses-ansvars-forsikring samt en del andre nyttige forsikringer gennem “Motorhistorisk Selskab”. Arrangør ansvarsforsikring skal dog tegnes for hvert Rally/løb.

DSC_6605

Man skal være opmærksom på, at hvis der indgår tidsbestemte konkurrencer i et løb, så er der tale om motorsport, og man er ikke dækket af bilens normale forsikring.

Der var flere tilstedeværende der havde oplevet ændringer i forsikringen som de ikke havde opdaget – og der blev derfor opfordret til at læse ens egne forsikringsbetingelser godt igennem – specielt med henblik på Rally’s og lange ture.

Det er vigtigt at gøre opmærksom på, at lejlighedskørsel – f.eks. Bryllupskørsel og studenterkørsel ikke er tilladt mod betaling, hvis man da ikke lige er taxivognmand – og i disse specielle situationer kan man komme slemt op at køre hvis der sker uheld undervejs. Man må dog stadig gerne køre bryllupskørsel for sine egne børn.

Der blev spurgt til afhentning af u-indregistrerede køretøjer fra udlandet på en påhængsvogn. Rådet fra forsikringsmanden er klart at tegne en transportforsikring, der iøvrigt sjældent kommer til at koste over kr.:1.500,-