Under flere af års rallyerne har flere jyske medlemmer givet udtryk for at det ville være hyggeligt hvis der blev arrangeret uformelle sammenkomster også i det jyske.

Dette førte til at Lone og jeg tog initiativ til en sommerudflugt i det østjyske.

Vi sendte derfor invitationer ud til alle midt- og østjyske medlemmer samt offentliggjorde arrangementet på klubbens hjemmeside, idet alle medlemmer selvfølgelig skulle være velkomne.

Den 3. juli mødtes derfor 9 stk. Rolls-Royce og Bentley køretøjer med 17 forventningsfulde medlemmer til en dag med hyggeligt socialt samvær. .

Vi startede med formiddagskaffe i vores værksted hvorefter turen gik ad snoede veje via Fusingø Slot til Hvidsten Kro hvor deltagerne kunne nyde kroens berømte æggekage. Fra Hvidsten gik turen forbi Clausholm Slot og videre til Rosenholm Slot hvor vi havde fået speciel tilladelse til at køre helt op til slottet og parkere. Herefter var der så rundvisning på slottet og efterfølgende mulighed for at nyde kaffe og kage i slotsgården.

Det blev en utrolig hyggelig dag – også selv om solen og varmen var ved at slå os ud.

Ved dagens slutning var alle enige om at sådanne små lokale arrangementer skal fortsætte og flere medlemmer har nu tilbudt at lave tilsvarende uforpligtende ture igennem sommeren.